Home » Σκοποί

Σκοποί

Σκοποί ΣΕΑΝ 

Οι Σύνδεσμοι Εφέδρων Αξιωματικών Νομού (ΣΕΑΝ) ιδρύθηκαν και λειτουργούν βάσει του ν.1301/82, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3648/08 και βάσει Υπουργικών Αποφάσεων που έχουν εκδοθεί σε εφαρμογή των ανωτέρω νόμων.

Έδρα του ΣΕΑΝ είναι η πρωτεύουσα του Νομού.

Οι ΣΕΑΝ ανήκουν στην εποπτεία του Υπουργού Εθνικής ’μυνας.

Μέλη των ΣΕΑΝ είναι οι Έφεδροι σε εφεδρεία Αξιωματικοί και των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων που ελεύθερα και με δική τους προαίρεση επιθυμούν να γίνουν μέλη τους και εγγράφονται στον οικείο Σύνδεσμο του νομού που κατοικούν, μετά την απόλυσή τους από τις τάξεις των Ε.Δ. και την εγγραφή τους στα στελέχη της εφεδρείας.

Στους ΣΕΑΝ μπορούν να γίνουν κανονικά μέλη και οι Έφεδροι Ανθυπασπιστές.

Η ιδιότητα του μέλους διατηρείται και μετά την κατάληψη του ενδιαφερομένου από το προβλεπόμενο για το βαθμό του όριο ηλικίας, σύμφωνα με το νόμο περί ιεραρχίας και προαγωγών των Μονίμων εν ενεργεία Αξιωματικών.

Σκοπός του ΣΕΑΝ είναι (αρ.2 Ν. 1301/82 όπως αντικατ.με αρ.19 Ν.3648/08) :

  1. Η ενημέρωση των Εφέδρων σε εφεδρεία Αξιωματικών που απολύονται από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.) επί των τεχνολογικών εξελίξεων που οφείλονται στην εισαγωγή νέων οπλικών συστημάτων και των σύγχρονων μεθόδων διοίκησης και ηγεσίας.
  2. Η βελτίωση της ετοιμότητας των εφεδρικών δυνάμεων της Χώρας για την καλύτερη αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, καθώς επίσης και προβλημάτων που ανακύπτουν σε περίπτωση επιστράτευσης και πολεμικής κινητοποίησης.
  3. Η ανάπτυξη δραστηριότητας για την προώθηση του εθελοντισμού.
  4. Η ανάπτυξη ευρείας πολιτιστικής δραστηριότητας για την προώθηση του εφεδρικού πνεύματος.
  5. Η καλλιέργεια της ψυχικής ενότητας μεταξύ των εκτός των τάξεων των Ενόπλων Δυνάμεων Εφέδρων Αξιωματικών και η επιδίωξη της ηθικής και πνευματικής εξύψωσης τους και
  6. Η διατήρηση της επαφής τους με τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Με δεδομένο το γεγονός ότι οι ΣΕΑΝ δεν επιχορηγούνται από τον Κρατικό προϋπολογισμό και ότι τα διοικητικά τους συμβούλια είναι αιρετά και άμισθα, επιτελούν το Εθνικής σημασίας έργο τους με επιτυχία χωρίς ποτέ να τεθεί θέμα αναποτελεσματικότητας και δυσλειτουργίας τους.

Οι ΣΕΑΝ επιτελούν το κοινωνικό έργο του Εφεδρικού Κινήματος με απώτερο σκοπό την διατήρηση του αγωνιστικού φρονήματος και την δημιουργία ενότητας μεταξύ στρατού και λαού. Ενόψει δε και της λειτουργίας του θεσμού της “παλλαϊκής άμυνας” ,υπάρχει έντονη η ανάγκη διατήρησης ενός διευρυμένου και δυναμωμένου Εφεδρικού Κινήματος, πράγμα που μπορεί να εξασφαλισθεί μόνο με τους ΣΕΑΝ.

Η καθιερωμένη, από το 1982, πρακτική τους ΣΕΑΝ να φέρουν μορφή ΝΠΔΔ, έχει δημιουργήσει μια ιστορική συνέχεια για το Εφεδρικό Κίνημα και έχει αποδείξει τη λειτουργικότητα και την αποτελεσματικότητά του με αυτή την μορφή.